แนวโน้มราคาสินค้า

ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2017

สถานการณ์ราคา ณ วันที่  16  ตุลาคม 2560

ไก่เนื้อ : ราคาประกาศลูกไก่เนื้อสัปดาห์นี้ 14.50 บาท/ตัว(16/10/60)  , ราคาไก่เนื้อทั่วไป 33 บาท/กก.(10/10/60)  

ภาพรวม : สัปดาห์ที่ผ่านมาการบริโภคลดลงจากปัจจัยฝนตกหนักต่อเนื่อง ทำให้ปริมาณและน้ำหนักไก่มีชีวิตเพิ่มขึ้น ราคาขายปรับลดลงทุกพื้นที่ ยกเว้นภาคใต้-ภาคอีสานยังทรงตัว ด้านชิ้นส่วนของยังคงมีออกมามาก ราคาชิ้นส่วนปรับลดลง  แนวโน้มราคายืน

กลาง- ตะวันออก-ตะวันตก:  ในสัปดาห์ที่ผ่านมาการขายไก่มีชีวิตยังไม่คล่อง ทำให้มีไก่ใหญ่เหลือสะสมเพิ่มมากขึ้น ราคาขายปรับลงในทุกพื้นที่ ชิ้นส่วนของมีมากราคาขายปรับลดลง  แนวโน้มราคายืน     
ภาคกลาง  :  ราคาทั่วไป ราคา 31-32  บาท       
ภาคตะวันออก :  ชลบุรี ราคา 33-34 บาท , ฉะเชิงเทรา 33-34 บาท , ปราจีนบุรี-สระแก้ว ราคา 33-34 บาท      
ภาคตะวันตก :   ราคา 33-34 บาท ราคาปรับลดลง ปริมาณและน้ำหนักสะสมเรื่มมี การบริโภคไม่ดีจากฝนตกหนักต่อเนื่อง ไก่เกินไซส์และชิ้นส่วนยังมี แนวโน้มราคายืน

อีสาน : สัปดาห์ที่ผ่านมาการบริโภคลดลงจากฝนตกหนักต่อเนื่อง สต็อกไก่มีชีวิตมากขึ้นทุกไซส์ ไม่มีปัจจัยบวกทำให้ราคาขายยืนอ่อน แนวโน้มราคายืน ไซส์ปกติ  อีสานบน ราคา 32-34 บาท ไก่เล็ก ราคา 34-36  บาท  , อีสานล่าง ราคา 32-34  บาท , ไก่เล็ก ราคา 34-36  บาท

เหนือ : สัปดาห์ที่ผ่านมาปริมาณและน้ำหนักไก่มีชีวิตเพิ่มขึ้น ราคาขายปรับลดลง  ทิศทางแนวโน้มราคายืน     
เหนือบน ราคา 34-35 บาท (ไก่เล็ก ราคา 35-37  บาท) , เหนือล่าง ราคา 32-33  บาท

ใต้ :  สัปดาห์ที่ผ่านมาปริมาณไก่มีชีวิตและน้ำหนักพอดีกับการบริโภคในพื้นที่ ราคาขายทรงตัว  แนวโน้มราคายืนใต้บน ราคา 38-40  บาท , ใต้ล่าง ราคา 37-40 บาท   

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่สัปดาห์นี้ 15 บาท/ตัว(9/10/60) ,ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 2.40 บาท/ฟอง(6/10/60)

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่ภาคตะวันตก (23 กก./ตั้ง)  ราคา 4.10 บาท/ฟอง(7/10/60)       
 

เป็ดเนื้อ : ราคาประกาศยืนที่   61  บาท/กก.

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่  19 ตุลาคม 2560

 ภาพรวม :  ภาพรวมปริมาณสุกรขุนและน้ำหนักเพิ่มมากขึ้น  การบริโภคไม่ดีจากปัจจัยมรสุมทั่วประเทศ ประกอบกับเป็นช่วงไว้อาลัย งดงานรื่นเริง สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลดลงทุกพื้นที่ 3-4 บาท  สต็อกมีมากขึ้นทั่วประเทศ จากช่วงเข้าเทศกาลกินเจ คาดการบริโภคจะลดลงทั่วประเทศ แนวโน้มทิศทางพระนี้(19 ต.ค.) ราคาสุกรขุนยืนอ่อน
 
เหนือ : ปริมาณสุกรและน้ำหนักมากขึ้น  การบริโภคไม่ดีจากมรสุม ทำให้ราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาปรับลดลงต่อเนื่อง แนวโน้มราคาสุกรขุนพระนี้ยืนอ่อนราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป  48-52 บาท , น้ำหนัก100-110 กก. แม่คัดทิ้ง 30-31 บาท
 
 ตะวันออก: ปริมาณสุกรและน้ำหนักเพิ่มมากขึ้น การบริโภคไม่ดีจากมรสุม ทำให้ราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาปรับลดลงต่อเนื่อง แนวโน้มราคาสุกรขุนพระนี้ยืนอ่อนราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป  48-52  บาท , น้ำหนัก 100 -105  แม่คัดทิ้ง  23-25 บาท

ตะวันตก : ปริมาณสุกรและน้ำหนักเพิ่มมากขึ้น การบริโภคไม่ดีจากมรสุม ราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาอ่อนตัวลงต่อเนื่อง แนวโน้มราคาสุกรขุนพระนี้ยืนอ่อนราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป 44-46 บาท , น้ำหนัก 105-110 กก.  แม่คัดทิ้ง 24-25  บาท

 
กลาง : ปริมาณสุกรและน้ำหนักเพิ่มมากขึ้น การบริโภคไม่ดีจากมรสุม ทำให้สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลดลงต่อเนื่อง แนวโน้มราคาสุกรขุนพระนี้ยืนอ่อนราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป  46-48 บาท  , น้ำหนัก 105 กก. แม่คัดทิ้ง  24-25 บาท
 
ภาคอีสาน:  ปริมาณสุกรและน้ำหนักเพิ่มมากขึ้น  การบริโภคไม่ดีจากมรสุม ทำให้ราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาปรับลดลงต่อเนื่อง แนวโน้มราคาสุกรขุนพระนี้ยืนอ่อน
ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมาทั่วไป  48-50 บาท  , น้ำหนัก 105-110  กก.แม่คัดทิ้ง 25-30 บาท
 
ภาคใต้ : ปริมาณสุกรและน้ำหนักสะสมเพิ่มมากขึ้น การบริโภคไม่ดีจากมรสุม สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลดลงต่อเนื่อง แนวโน้มราคาสุกรขุนพระนี้ยืนอ่อนจากการบริโภคลดในช่วงเทศกาลกินเจ
ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป 52-54 บาท , น้ำหนัก 100 -110 กก. แม่คัดทิ้ง 24-28 บาท