แนวโน้มราคาสินค้า

ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2017

สถานการณ์ราคา ณ วันที่  19  มิถุนายน 2560

ไก่เนื้อ : ราคาประกาศลูกไก่เนื้อสัปดาห์นี้ 18.50 บาท/ตัว(24/04/60)  , ราคาไก่เนื้อทั่วไป 39 บาท/กก.(15/6/60)  

ภาพรวม : สัปดาห์ที่ผ่านมาภาพรวมปริมาณไก่มีชีวิตและน้ำหนักสะสมเพิ่มขึ้น การบริโภคที่ลดลงจากปัจจัยฝน ไก่เกินไซส์เพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ ราคาขายปรับลดลง ชิ้นส่วนภาคโรงงานออกสู่ตลาดต่อเนื่องแต่การขายช้าลง ทิศทางแนวโน้มราคายืน 

กลาง- ตะวันออก-ตะวันตก:  สัปดาห์ที่ผ่านมาการขายไก่มีชีวิตลดลง น้ำหนักสะสมมากขึ้น และมีไก่เกินไซส์เพิ่มขึ้น ราคาขายปรับลดลงในบางพื้นที่ ชิ้นส่วนภาคโรงงานออกสู่ตลาดต่อเนื่องแต่ราคายังไม่ดีเท่าที่ควร ทิศทางแนวโน้มราคายืน     
ภาคกลาง  :  ราคาทั่วไป ราคา 38-39  บาท       
ภาคตะวันออก :  ชลบุรี ราคา 38-40 บาท , ฉะเชิงเทรา 38-40 บาท , ปราจีนบุรี-สระแก้ว ราคา 38-40 บาท      
ภาคตะวันตก :   ราคา 38-39 บาท ราคาขายอ่อนลง ขนาดและน้ำหนักสะสมเริ่มมีของ การบริโภคลดจากฝนตกต่อเนื่องตลาดเริ่มมีของ แนวโน้มราคายืน

อีสาน : สัปดาห์ที่ผ่านมาไก่มีชีวิตในพื้นที่มีปริมาณมากขึ้น ไก่เกินไซส์เพิ่มขึ้น การบริโภคลดจากฝนตก ราคาขายปรับลดลง  ทิศทางแนวโน้มราคายืน ไซส์ปกติ  อีสานบน ราคา 39-40 บาท ไก่เล็ก ราคา 42-43  บาท  , อีสานล่าง ราคา 39-40  บาท , ไก่เล็ก ราคา 41-42  บาท

เหนือ : สัปดาห์ที่ผ่านมาสต็อกและน้ำหนักเพิ่มขึ้นเล็กน้อย การบริโภคลดลงจากมีฝนตกต่อเนื่อง ราคาขายทรงตัว เริ่มมีชิ้นส่วนนอกพื้นที่เข้ามาขาย  แนวโน้มราคายืน     
  เหนือบน ราคา 39-40  บาท (ไก่เล็ก ราคา 43-45  บาท) , เหนือล่าง ราคา 38-40  บาท 

ใต้ :   สัปดาห์ที่ผ่านมาสต็อกในพื้นที่เพิ่มขึ้น จากการขายช้าลงและปัจจัยฝนตกต่อเนื่อง ราคาขายปรับลดลง แนวโน้มราคายืน     
  ใต้บน ราคา 36-38  บาท , ใต้ล่าง ราคา 36-38  บาท

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่สัปดาห์นี้ 17 บาท/ตัว(1/5/60) ,ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 2.60 บาท/ฟอง(8/05/60) 

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่ภาคตะวันตก (23 กก./ตั้ง)  ราคา 4.20 บาท/ฟอง(29/5/60) 

เป็ดเนื้อ : ราคาประกาศยืนที่   61  บาท/กก.

(หมายเหตุ แนวโน้มราคาสุกรจะเปลี่ยนแปลงทุกวันพระ)

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่ 2 มิถุนายน 2560

 
ภาพรวม :  ภาพรวมการบริโภคลดลงจากช่วงโรงเรียนเริ่มเปิดเทอมและมีฝนตกหนักในทุกภาค(กำลังซื้อลดลงร้อยละ 10-15) ราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาปรับลดลงเล็กน้อยในทุกภาค  แนวโน้มทิศทางปริมาณสต็อกเริ่มเพิ่มขึ้น จากปริมาณขายที่ลดลงในทุกภาค แนวโน้มราคาสุกรขุนพระหน้ายืนอ่อน 
        
เหนือ :   ปริมาณสุกรเริ่มเพิ่มขึ้นแต่น้ำหนักยังไม่เพิ่มมาก การบริโภคลดลงจากภาวะฝนตกต่อเนื่อง สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลดลง  แนวโน้มสุกรขุนพระหน้าราคายืนอ่อน 
  ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป 66-68 บาท น้ำหนัก 105-115 กก. แม่คัดทิ้ง 43-44 บาท
 
ตะวันออก: ปริมาณสุกรเริ่มเพิ่มขึ้นแต่น้ำหนักยังไม่เพิ่มมาก การบริโภคลดลงจากภาวะฝนชุกและเป็นช่วงโรงเรียนเริ่มเปิดเทอม สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลดลง แนวโน้มราคาสุกรขุนพระหน้ายืนอ่อน
 ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป  66-68  บาท น้ำหนัก 100 -105  แม่คัดทิ้ง  43-44 บาท 
 
ตะวันตก : ปริมาณสุกรเริ่มเพิ่มขึ้นแต่น้ำหนักยังไม่เพิ่มมาก การบริโภคลดลงจากฝนตกต่อเนื่องและเป็นช่วงโรงเรียนเริ่มเปิดเทอม สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลดลง  แนวโน้มสุกรขุนพระหน้ายืนอ่อน         
ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป 64-66 บาท , น้ำหนัก 100-105 กก.  แม่คัดทิ้ง 42-43  บาท
 
กลาง : ปริมาณสุกรเริ่มเพิ่มขึ้นแต่น้ำหนักยังไม่เพิ่มมาก การบริโภคลดลงจากฝนตกต่อเนื่องและเป็นช่วงโรงเรียนเริ่มเปิดเทอม สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลดลง แนวโน้มสุกรขุนพระหน้ายืนอ่อน    
   ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป  64-66 บาท น้ำหนัก 105 กก. แม่คัดทิ้ง  42-43  บาท
 
ภาคอีสาน: ปริมาณสุกรและน้ำหนักในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น การบริโภคลดลงจากฝนตกชุกและโรงเรียนเริ่มเปิดเทอม สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลดลง แนวโน้มสุกรขุนพระหน้ายืนอ่อน    
ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป  65-66  น้ำหนัก105-108  กก.แม่คัดทิ้ง 44-46 บาท 
 
ภาคใต้ :ปริมาณสุกรและน้ำหนักพอดีในพื้นที่ การบริโภคลดลงเล็กน้อยจากภาวะฝนตก สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน แนวโน้มราคาสุกรขุนพระหน้าทรงตัวราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป 66-70 บาท  น้ำหนัก 95 -105 กก. แม่คัดทิ้ง 42-43 บาท

ราคาประกาศบางคล้า 66 บาท (ลง 2 บาท)