แนวโน้มราคาสินค้า

ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2018

สถานการณ์ราคา ณ วันที่  19  กุมภาพันธ์ 2561

ไก่เนื้อ : ราคาประกาศลูกไก่เนื้อสัปดาห์นี้ 11.50 บาท/ตัว(19/2/61)  , ราคาไก่เนื้อทั่วไป 32 บาท/กก.(27/11/60)

ภาพรวม : สัปดาห์ที่ผ่านมาปริมาณไก่มีชีวิตมากขึ้น ไก่เกินไซส์ยังมากบวกกับปริมาณชิ้นส่วนจากโรงงานยังมาก ราคาขายยังยืนได้ ทิศทางแนวโน้มราคายืน 

กลาง- ตะวันออก-ตะวันตก:   สัปดาห์ที่ผ่านมาปริมาณไก่มีชีวิตมีมากขึ้น การขายยังทรงตัว ทำให้ปริมาณไก่เกินไซส์เพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ ภาพรวมชิ้นส่วนของยังคงมีมาก แนวโน้มราคายืน     
ภาคกลาง  :  ราคาทั่วไป ราคา 29-31  บาท       
ภาคตะวันออก :  ชลบุรี ราคา 32-33 บาท , ฉะเชิงเทรา 32-33 บาท , ปราจีนบุรี-สระแก้ว ราคา 32-33 บาท      
ภาคตะวันตก :    31-33 บาท  สัปดาห์ที่ผ่านมาราคายืน ขนาดและน้ำหนักสะสมเริ่มมีการบริโภคทรงไก่เกินไซส์และชิ้นส่วนยังมี แนวโน้มราคายืน  

อีสาน :  สัปดาห์ที่ผ่านมาสต็อกไก่เล็ก-ไก่กลาง เริ่มมีมากต้องเร่งระบาย ทำให้ราคายืนอ่อน  ทิศทางแนวโน้มราคายืนไซส์ปกติ  อีสานบน ราคา 33-34 บาท ไก่เล็ก ราคา 36-37  บาท  , อีสานล่าง ราคา 33-34  บาท , ไก่เล็ก ราคา 35-36  บาท 

เหนือ : สัปดาห์ที่ผ่านมาปริมาณไก่มีชีวิตในพื้นที่ยังมีมาก มีชิ้นส่วนราคาต่ำเข้ามาขายเป็นจำนวนมาก ราคาขายยืน แนวโน้มราคายืนเหนือบน ราคา 30-32 บาท (ไก่เล็ก ราคา 34-36  บาท) , เหนือล่าง ราคา 31-32  บาท    

ใต้ : สัปดาห์ที่ผ่านมาการขายคล่องขึ้นจากความต้องการเพิ่มช่วงตรุษจีน  ราคาขายปรับขึ้นต่อเนื่อง ทิศทางแนวโน้มราคายืนใต้บน ราคา 33-36  บาท , ใต้ล่าง ราคา 32-35 บาท    

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่สัปดาห์นี้ 10 บาท/ตัว(19/2/61) ,ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 2.40 บาท/ฟอง(1/2/61) 

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่ภาคตะวันตก (23 กก./ตั้ง)  ราคา 3.70 บาท/ฟอง(13/12/60)


เป็ดเนื้อ : ราคาประกาศยืนที่   61  บาท/กก.

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่  22 กุมภาพันธ์ 2561

ภาพรวม :   ภาพรวมการบริโภคดีขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีน แต่ก็ไม่ดีเท่าทุกปีที่ผ่านมา หลังตรุษจีนการบริโภคกลับเข้าภาวะปกติ กำลังซื้อลดลง ราคาขายทั่วไปลดลง 1-2 บาท  ถึงแม้สมาคมฯ จะพยายามทำกิจกรรมหมูหัน-เนื้อหมูสดราคาถูกแล้วก็ตาม สต็อกทั่วไปเริ่มมีมากขึ้น น้ำหนักเฉลี่ย 105-110 กก./ตัว ทิศทางแนวโน้มพระใหม่นี้ (22 ก.พ.)ราคายืน    

เหนือ :  ปริมาณสุกรและน้ำหนักยังมาก สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลดลง 2 บาท กำลังซื้อลดลงหลังเทศกาลตรุษจีน ทิศทางแนวโน้มสุกรขุนพระนี้ราคายืนราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป  48-52 บาท   , น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 28-30 บาท 

ตะวันออก:  ปริมาณสุกรและน้ำหนักยังมาก การบริโภคดีขึ้นช่วงเทศกาลตรุษจีน ภาพรวมยอดขายไม่คล่อง หมูใหญ่มีพอดี ทำให้สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาอ่อนตัวลง หลังตรุษจีนกำลังซื้อลดลง ทิศทางแนวโน้มสุกรขุนพระนี้ราคายืนราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป  46-48  บาท  , น้ำหนัก 100 -105  แม่คัดทิ้ง  18-19 บาท 

ตะวันตก : ปริมาณสุกรและน้ำหนักยังมาก การบริโภคดีขึ้นช่วงเทศกาลตรุษจีน สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาอ่อนตัวลง หลังตรุษจีนกำลังซื้อลด ตลาดเริ่มมีของ ทิศทางแนวโน้มสุกรขุนพระนี้ราคายืน
ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป 46-48 บาท  , น้ำหนัก 105-110 กก.  แม่คัดทิ้ง  19-20  บาท
 
กลาง : ปริมาณสุกรและน้ำหนักยังมาก ภาวะสุกรดีขึ้น สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาอ่อนตัวลง หลังตรุษจีนกำลังซื้อลด ทิศทางแนวโน้มสุกรขุนพระนี้ราคายืนราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป  46-48 บาท   , น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง  20-21  บาท
 
ภาคอีสาน: ปริมาณสุกรและน้ำหนักยังมาก การบริโภคดีขึ้นช่วงเทศกาลตรุษจีน สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลดลง 1-2- บาท  หลังตรุษจีนการบริโภคทรงตัว ตลาดเริ่มมีของ ทิศทางแนวโน้มสุกรขุนพระนี้ราคายืน
ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป  45-48 บาท  , น้ำหนัก 105-110  กก.แม่คัดทิ้ง 22-23 บาท
 
ภาคใต้ : ปริมาณสุกรและน้ำหนักไม่มาก สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนรับช่วงเทศกาลตรุษจีน การบริโภคดีขึ้น ปริมาณตัวลดลง แนวโน้มสุกรขุนพระนี้ราคายืนราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป 48-50 บาท   , น้ำหนัก 100 -110 กก. แม่คัดทิ้ง 20-24 บาท