หน้าหลัก | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | ร่วมงานกับเรา

 


หน้าหลัก > สินค้า
ประเภทอาหารสัตว์
  กลุ่มอาหารไก่
ผลิตภัณฑ์อาหารไก่ของซีพีเอฟ ได้แก่ อาหารไก่เนื้อ และอาหารไก่ไข่ โดยอาหารไก่เนื้อ แบ่งเป็น อาหารไก่เนื้อระยะแรก อาหารไก่เนื้อระยะสองและอาหารไก่เนื้อระยะสุดท้าย โดยแบ่งตามช่วงอายุ ส่วนอาหารไก่ไข่ แบ่งเป็น อาหารไก่เล็กรุ่น และ อาหารไก่ระยะไข่
 
  กลุ่มอาหารสุกร
ผลิตภัณฑ์อาหารสุกรซีพีเอฟ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มย่อย ได้แก่ อาหารสุกรพันธุ์ อาหารสุกรอ่อน,นม และอาหารสุกรขุน
 
  กลุ่มอาหารเป็ด
จำหน่ายอาหารเป็ดไข่และเป็ดเนื้อ
 
  กลุ่มอาหารอื่น ๆ
ได้แก่ อาหารนกกระทา อาหารจิ้งหรีด และอาหารกระต่าย
 
ประเภทพันธุ์สัตว์
  กลุ่มลูกไก่
ผลิตภัณฑ์พันธุ์สัตว์บกของซีพีเอฟ ได้รับการคัดสรรจาก สายพันธุ์สัตว์ชั้นดี และนำมาพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ให้เหมาะสม กับประเทศไทย
 
  กลุ่มลูกเป็ด
ผลิตภัณฑ์พันธุ์สัตว์บกของซีพีเอฟ ได้รับการคัดสรรจาก สายพันธุ์สัตว์ชั้นดี และนำมาพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ให้เหมาะสม กับประเทศไทย
 
  กลุ่มสุกร
ผลิตภัณฑ์พันธุ์สัตว์บกของซีพีเอฟ ได้รับการคัดสรรจาก สายพันธุ์สัตว์ชั้นดี และนำมาพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ให้เหมาะสม กับประเทศไทย
 

 

สถิติผู้เข้าชม 4055731