หน้าหลัก | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | ร่วมงานกับเรา

 


หน้าหลัก > ข่าวสาร
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ บนเส้นทางแห่งความยั่งยืน
เมื่อ : 2017-02-22

     บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ได้ดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบายที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยมีนโยบายชัดเจนไม่ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บนเขา ในพื้นที่ป่าหวงห้ามและป่าอนุรักษ์    

นับตั้งแต่ปี 2551เป็นต้นมา บริษัทฯได้ดำเนินมาตรการกับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ โดยมีข้อกำหนดยกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ของบริษัทฯทันที หากพบว่ามีส่วนร่วมหรือส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ดังกล่าว บริษัทจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด เป็นผู้ประกอบการรายเดียว ที่ประกาศบนบรรจุภัณฑ์ว่า “ห้ามนำไปปลูกในพื้นที่ป่าหวงห้ามและป่าอนุรักษ์”

นอกจากนี้โครงการส่งเสริมปลูกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ของบริษัทจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด ยังมีข้อกำหนดชัดเจนว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต้องจัดหาพื้นที่ปลูกข้าวโพดบนพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย ห้ามมีการเผาตอซัง โดยให้ทำการไถกลบแทน 

อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทยังร่วมกับหลายหน่วยงานในจังหวัดน่าน จัดทำโครงการต้นแบบการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บนพื้นราบที่ให้ผลผลิตที่ดีกว่าการปลูกบนภูเขา โดยให้นักวิชาการเข้ามาช่วยวิเคราะห์ดินว่าจะต้องใส่ปุ๋ยอะไรช่วงไหน ทำให้ต้นทุนในการเพาะปลูกต่ำ ใช้พื้นที่น้อยลงแต่ได้ผลผลิตสูงขึ้น และไม่เผาตอซังหลังการเก็บเกี่ยวแต่ใช้การไถ่กลบแทน เพื่อจูงใจให้เกษตรกรเปลี่ยนทัศนคติในการปลูกข้าวโพดลงมาปลูกบนพื้นราบแทน 

พื้นที่ 10 จังหวัดภาคเหนือที่กำลังเผชิญหน้ากับปัญหาหมอกควันอยู่ในวันนี้ ถ้าเราเข้าไปให้ความรู้ผ่านเครือข่ายผู้นำท้องถิ่น ก็เชื่อมั่นว่าในอีก 3-5 ปีข้างหน้าปัญหาหมอกควันก็จะเบาบางลงได้

ที่มา: www.cp-enews.com

กลับสู่หน้ารวม

 

สถิติผู้เข้าชม 4055731