หน้าหลัก | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | ร่วมงานกับเรา 

   
6544 เอส
อาหารสัตว์สำเร็จรูปชนิดเม็ดเป็ดไข่อายุมากกว่า 20 สัป...
>> รายละเอียด
>> ดูทั้งหมด
   
  ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2018

สถานการณ์ราคา ณ วันที่  21  พฤษภาคม 2561

ไก่เนื้อ : ราคาประกาศลูกไก่เนื้อสัปดาห์นี้ 8.50 บาท/ตัว(21/5/61)  , ราคาไก่เนื้อทั่วไป 32 บาท/กก.(18/5/61)  

ภาพรวม : สัปดาห์ที่ผ่านมาปริมาณไก่มีชีวิตเพิ่มมากขึ้น การบริโภคลดลงจากภาวะฝนตกชุก ราคาอ่อนตัวลง 1 บาท เกือบทุกภาค ยกเว้นภาคใต้แข็งตัวขึ้น  ชิ้นส่วนจากภาคบริษัทของยังคงมีมาก แนวโน้มราคาทรงตัว

กลาง- ตะวันออก-ตะวันตก:  สัปดาห์ที่ผ่านมาการขายไก่มีชีวิตไม่คล่อง น้ำหนักไก่เริ่มสะสมมากขึ้น ราคาขายไก่มีชีวิตปรับราคาลงทุกเขต ชิ้นส่วนจากภาคโรงเชือดของมีมาก ราคามีปรับลงบางอย่าง แนวโน้มราคาทรงตัว     
  ภาคกลาง  :  ราคาทั่วไป ราคา 30-31  บาท  ราคาทรงตัว     
  ภาคตะวันออก :  ชลบุรี ราคา 32-33 บาท , ฉะเชิงเทรา 31-32 บาท , ปราจีนบุรี-สระแก้ว ราคา 31-32 บาท      
  ภาคตะวันตก :    30-32 บาท ราคาลดลง 1 บาท ปริมาณและน้ำหนักสะสมเพิ่มขึ้น การบริโภคทรงตัว ไก่เกินไซส์และชิ้นส่วนมีของบ้าง แนวโน้มราคาทรงตัว 

อีสาน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาลดลง 1 บาท  ปริมาณตัวเพิ่มขึ้น แนวโน้มราคาทรงตัว ไซส์ปกติ  อีสานบน ราคา 43-44  บาท ไก่เล็ก ราคา 44-46  บาท  , อีสานล่าง ราคา 34-36  บาท , ไก่เล็ก ราคา 40-42  บาท

เหนือบน : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาลดลง 1 บาท ไก่เริ่มมีน้ำหนักมาก จำนวนตัวเริ่มมีมากในพื้นที่ มีชิ้นส่วนราคาต่ำเข้ามาขายในพื้นที่ เป็นจำนวนมาก แนวโน้มราคาทรงตัว 

เหนือล่าง :  สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาลดลง 1 บาท ปริมาณและน้ำหนักพอดี แนวโน้มราคาทรงตัว     
เหนือบน ราคา 31-32 บาท (ไก่เล็ก ราคา 34-36  บาท) , เหนือล่าง ราคา 32-33  บาท 

ใต้ : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาแข็งตัวขึ้น ปลายสัปดาห์เริ่มปรับราคาขึ้นมา 1-2 บาท /กก. จากการลดปริมาณการเข้าเลี้ยงในช่วงที่ผ่านมา เข้าช่วงเดือนถือศีลอด กำลังซื้อลดลง แนวโน้มราคาทรงตัว      
ใต้บน ราคา 35-36 บาท , ใต้ล่าง ราคา 35-36 บาท 

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่สัปดาห์นี้ 18 บาท/ตัว(21/5/61) ,ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 2.80 บาท/ฟอง(23/4/61)

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่ภาคตะวันตก (23 กก./ตั้ง)  ราคา 3.70 บาท/ฟอง(7/5/61)

เป็ดเนื้อ : ราคาประกาศยืนที่   61  บาท/กก.

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่  22  พฤษภาคม 2561

ภาพรวม :     ภาพรวมปริมาณสุกรขุนและน้ำหนักเริ่มมากขึ้น สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาขายปรับลดลง 2 บาท การบริโภคลดลงจากโรงเรียนเปิดเทอมและมีฝนตกชุก แนวโน้มสุกรขุนปลายพระใหม่นี้ราคายืนแข็ง

เหนือ : ปริมาณสุกรและน้ำหนักพอดี  สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาทรงตัว  ปริมาณสุกรขุนในพื้นที่มีจำนวนน้อยลงและไม่มีชิ้นส่วนราคาต่ำเข้ามาขายในพื้นที่  คาดแนวโน้มสุกรขุนพระใหม่นี้ราคายืนแข็ง ราคาเฉลี่ยพระนี้ ทั่วไป  60-62 บาท  , น้ำหนัก 100-105 กก. แม่คัดทิ้ง 29-33 บาท

ตะวันออก: ปริมาณสุกรและน้ำหนักไม่มาก ภาพรวมอ่อนตัว การบริโภคไม่ดีจากภาวะฝนชุก  สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลดลง 2 บาท  คาดแนวโน้มสุกรขุนพระใหม่ราคายืนแข็งราคาเฉลี่ยพระนี้ ทั่วไป  62-64  บาท  , น้ำหนัก 100 -105  แม่คัดทิ้ง  24 บาท

ตะวันตก :ปริมาณสุกรและน้ำหนักพอดีในพื้นที่ การบริโภคทรงตัว สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาอ่อนตัวลง 2 บาท ยังมีสุกรขุนจากภาคใต้ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง คาดแนวโน้มสุกรขุนพระใหม่ราคายืนแข็งราคาเฉลี่ยพระนี้ ทั่วไป  56-58 บาท  , น้ำหนัก 100-105 กก.  แม่คัดทิ้ง  24-25  บาท

กลาง : ปริมาณสุกรและน้ำหนักพอดี สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลดลง 2 บาท การบริโภคไม่ดีจากภาวะฝนชุก คาดแนวโน้มสุกรขุนพระใหม่ราคายืนแข็งราคาเฉลี่ยพระนี้ ทั่วไป  56-58 บาท  , น้ำหนัก 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง  30  บาท 

ภาคอีสาน: ปริมาณสุกรและน้ำหนักมากขึ้น สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลดลง 2 บาท การบริโภคไม่ดีจากภาวะฝนชุก คาดแนวโน้มสุกรขุนพระใหม่ราคายืนแข็งราคาเฉลี่ยพระนี้ ทั่วไป  58-60 บาท , น้ำหนัก 105-107 กก.  แม่คัดทิ้ง 32-34 บาท

ใต้ : ปริมาณสุกรและน้ำหนักสะสมเพิ่มขึ้น  การบริโภคทรงๆ รายใหญ่มีการระบายสต็อก สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาอ่อนตัวลง 1-2 บาท  คาดแนวโน้มสุกรขุนพระใหม่ราคายืนแข็ง
ราคาเฉลี่ยพระนี้ ทั่วไป  60-62 บาท ,  น้ำหนัก 100-110 กก. แม่คัดทิ้ง 25-27 บาท

 
   
   
   
   
สาวแบงค์ทิ้งเงินเดือนหลักหมื่น สู่เถ้าแก่เล็กฯตู้ห...
>> รายละเอียด      >> ดูทั้งหมด
 
โรงงานผลิตอาหารสัตว์หาดใหญ่ โครงการจิตอาสาบำเพ็ญปร...
>> รายละเอียด      >> ดูทั้งหมด
 
 
 
 
เรื่อง :
 

บริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)


ระบบผลการเลี้ยงไก่เนื้อออนไลน์

ระบบคำนวณอาหารไก่เนื้อ
 
สถิติผู้เข้าชม 4045862