หน้าหลัก | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | ร่วมงานกับเรา 

   
6544 เอส
อาหารสัตว์สำเร็จรูปชนิดเม็ดเป็ดไข่อายุมากกว่า 20 สัป...
>> รายละเอียด
>> ดูทั้งหมด
   
  ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2017

สถานการณ์ราคา ณ วันที่  20 พฤศจิกายน 2560

ไก่เนื้อ : ราคาประกาศลูกไก่เนื้อสัปดาห์นี้ 13.50 บาท/ตัว(13/11/60)  , ราคาไก่เนื้อทั่วไป 33 บาท/กก.(6/11/60)

ภาพรวม : สัปดาห์ที่ผ่านมาปริมาณและน้ำหนักไก่มีชีวิตทรงตัว ไก่เกินไซส์หมด ราคาขายโดยรวมทรงตัว ด้านชิ้นส่วนของยังมีมาก แนวโน้มราคายืนแข็ง

กลาง- ตะวันออก-ตะวันตก: ในสัปดาห์ที่ผ่านมาไก่เกินไซส์ไม่มี การบริโภคยังไม่ดีเท่าที่ควร ทำให้ราคาขายยังทรงตัว ชิ้นส่วนของยังมีมาก แนวโน้มราคายืน     
  ภาคกลาง  :  ราคาทั่วไป ราคา 30-32  บาท       
  ภาคตะวันออก :  ชลบุรี ราคา 31-33 บาท , ฉะเชิงเทรา 31-33 บาท , ปราจีนบุรี-สระแก้ว ราคา 31-33 บาท      
  ภาคตะวันตก :   ราคา 30-32 บาท  ปริมาณและน้ำหนักสะสมลดลง การบริโภคดีขึ้นไก่เกินไซส์และชิ้นส่วนลดลง แนวโน้มราคายืน  

อีสาน : สัปดาห์ที่ผ่านมาสต็อกไก่ใหญ่ยังมาก  ปัจจัยบวกเริ่มมี แต่ราคายังทรงตัว แนวโน้มราคายืน     
  ไซส์ปกติ  อีสานบน ราคา 31-33 บาท ไก่เล็ก ราคา 34-35  บาท  , อีสานล่าง ราคา 31-33  บาท , ไก่เล็ก ราคา 34-35  บาท

เหนือ : สัปดาห์ที่ผ่านมาปริมาณและน้ำหนักไก่มีชีวิตเริ่มพอดี ราคาขายทรงตัว อากาศเริ่มหนาวเข้าฤดูการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ทิศทางแนวโน้มราคายืน เหนือบน ราคา 31-33 บาท (ไก่เล็ก ราคา 34-36  บาท) , เหนือล่าง ราคา 31-33  บาท  

ใต้ : สัปดาห์ที่ผ่านมาภาพรวมราคาทรงตัว ความต้องการบริโภคเพิ่มขึ้นจากการลดปริมาณการเข้าเลี้ยงในช่วงที่ผ่านมา และฝนตกต่อเนื่อง อาหารทะเลมีน้อย แนวโน้มราคายืน ใต้บน ราคา 40-42  บาท , ใต้ล่าง ราคา 42-44 บาท

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่สัปดาห์นี้ 13 บาท/ตัว(20/11/60) ,ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 2.40 บาท/ฟอง(15/11/60) 

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่ภาคตะวันตก (23 กก./ตั้ง)  ราคา 3.90 บาท/ฟอง(17/11/60)       
 

 เป็ดเนื้อ : ราคาประกาศยืนที่   61  บาท/กก.

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่  11 พฤศจิกายน 2560

 ภาพรวม :  ภาพรวมปริมาณสุกรขุนและน้ำหนักลดลง การบริโภคดีขึ้น ภาพรวมราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาปรับขึ้น 2-4 บาท  แนวโน้มทิศทางราคาสุกรขุนพระนี้(13 พ.ย.)ราคายืนแข็งถึงปรับขึ้นได้
 
เหนือ : ปริมาณสุกรและน้ำหนักเริ่มทรงตัว การบริโภคเริ่มดีขึ้นจากโรงเรียนเปิดเทอมและเข้าฤดูการท่องเที่ยว สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2-3 บาท แนวโน้มสุกรขุนพระนี้ราคายืนแข็งถึงปรับขึ้นได้อีก
ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป  52-55 บาท  น้ำหนัก 100-110 กก. แม่คัดทิ้ง 30-32 บาท
 
ตะวันออก: ปริมาณสุกรและน้ำหนักทรงตัว การบริโภคดีขึ้นจากโรงเรียนเปิดเทอมและฝนตกลดลง สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2-3 บาท แนวโน้มสุกรขุนพระนี้ราคายืนแข็งถึงปรับขึ้นได้อีก
ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป  56-58  บาท น้ำหนัก 100 -105  แม่คัดทิ้ง  26-27 บาท 
 
ตะวันตก : ปริมาณสุกรและน้ำหนักลดลง  ปัจจัยการบริโภคเริ่มดีขึ้นจากโรงเรียนเปิดเทอมและฝนตกลดลง ราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาปรับขึ้น 3-4 บาท แนวโน้มสุกรขุนพระนี้ราคายืนแข็งถึงปรับขึ้นได้อีก
ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป 52-55 บาท , น้ำหนัก 105-110 กก.  แม่คัดทิ้ง 31-32  บาท
 
กลาง : ปริมาณสุกรและน้ำหนักเริ่มทรงตัว การบริโภคดีขึ้นจากโรงเรียนเปิดเทอมและฝนตกลดลง สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2-3 บาท แนวโน้มสุกรขุนพระนี้ราคายืนแข็งถึงปรับขึ้นได้อีก
  ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป  52-54 บาท  น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง  29-30 บาท
 
ภาคอีสาน:  ปริมาณสุกรและน้ำหนักทรงตัว การบริโภคดีขึ้น ราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาปรับขึ้น 3-4 บาท  แนวโน้มสุกรขุนพระนี้ราคายืนแข็งถึงปรับขึ้นได้อีก
ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป  52-54 บาท น้ำหนัก105-110  กก.แม่คัดทิ้ง 28-34 บาท
 
ภาคใต้ :  ปริมาณสุกรและน้ำหนักสะสมลดลง  การบริโภคดีขึ้นจากโรงเรียนเปิดเทอม ราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาทรงตัว แนวโน้มสุกรขุนพระนี้ราคายืนแข็งถึงปรับขึ้นได้อีกราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมาใต้บน 52-55 บาท น้ำหนัก 100 -110 กก. แม่คัดทิ้ง 24-26 บาท
 
 
   
   
   
   
ก เอ๋ย ก ไก่ ปลอดภัย ไร้ยา...
>> รายละเอียด      >> ดูทั้งหมด
 
โรงงานผลิตอาหารสัตว์หาดใหญ่ โครงการจิตอาสาบำเพ็ญปร...
>> รายละเอียด      >> ดูทั้งหมด
 
 
 
 
เรื่อง :
 

บริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)


ระบบผลการเลี้ยงไก่เนื้อออนไลน์

ระบบคำนวณอาหารไก่เนื้อ
 
สถิติผู้เข้าชม 4015620