หน้าหลัก | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | ร่วมงานกับเรา 

   
เอราวัณ จี5
สำเร็จรูปชนิดเม็ดจิ้งหรีดอายุ 3 สัปดาห์ถึงขาย...
>> รายละเอียด
>> ดูทั้งหมด
   
  ประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2017

สถานการณ์ราคา ณ วันที่  10  กรกฎาคม 2560

ไก่เนื้อ : ราคาประกาศลูกไก่เนื้อสัปดาห์นี้ 18.50 บาท/ตัว(24/04/60)  , ราคาไก่เนื้อทั่วไป 38 บาท/กก.(30/7/60)

ภาพรวม : สัปดาห์ที่ผ่านมาภาพรวมปริมาณไก่มีชีวิตและน้ำหนักสะสมเพิ่มขึ้น ไก่เกินไซส์ยังมีมาก การบริโภคลดลงจากปัจจัยฝนตกต่อเนื่อง ราคาขายทรงตัวจากช่วงเทศกาล ชิ้นส่วนภาคโรงงานออกสู่ตลาดต่อเนื่อง ทิศทางแนวโน้มราคาทรงตัว 

กลาง- ตะวันออก-ตะวันตก:  สัปดาห์ที่ผ่านมาภาวะการขายยังไม่ดี เนื่องจากมีฝนตกมาก การบริโภคลดลง ราคาขายยืน ชิ้นส่วนจากภาคโรงเชือดยังคงระบายออกมามาก ทิศทางแนวโน้มราคาทรงตัว     
ภาคกลาง  :  ราคาทั่วไป ราคา 36-38  บาท       
ภาคตะวันออก :  ชลบุรี ราคา 37-38 บาท , ฉะเชิงเทรา 37-38 บาท , ปราจีนบุรี-สระแก้ว ราคา 37-38 บาท      
ภาคตะวันตก :   ราคา 36-38 บาท ราคาขายทรงตัว ขนาดและน้ำหนักสะสมเริ่มมีของ การบริโภคลดลงตลาดเริ่มมีของ ทิศทางแนวโน้มราคาทรงตัว 

อีสาน : สัปดาห์ที่ผ่านมาปริมาณไก่เกินไซส์ยังมีมาก  การบริโภคลดลงจากฝนตกต่อเนื่อง  แต่เป็นช่วงเทศกาลทำให้ราคายังยืนได้  ทิศทางแนวโน้มราคาทรงตัว ไซส์ปกติ  อีสานบน ราคา 35-37 บาท ไก่เล็ก ราคา 39-40  บาท  , อีสานล่าง ราคา 35-37  บาท , ไก่เล็ก ราคา 39-40  บาท

เหนือ : สัปดาห์ที่ผ่านมาสต็อกและน้ำหนักเพิ่มขึ้น การบริโภคลดลงจากมีฝนตกต่อเนื่อง ราคาขายทรงตัว ไม่มีชิ้นส่วนนอกพื้นที่เข้ามาขาย ทิศทางแนวโน้มราคาทรงตัวเหนือบน ราคา 37-38  บาท (ไก่เล็ก ราคา 38-40  บาท) , เหนือล่าง ราคา 37-38  บาท

ใต้ : สัปดาห์ที่ผ่านมาภาพรวมราคาทรงตัว สต็อกลดลงเล็กน้อย การบริโภคดีขึ้นเล็กน้อย  ทิศทางแนวโน้มราคาทรงตัวใต้บน ราคา 34-35  บาท , ใต้ล่าง ราคา 35-36  บาท 

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่สัปดาห์นี้ 17 บาท/ตัว(1/5/60) ,ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 2.60 บาท/ฟอง(8/05/60)

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่ภาคตะวันตก (23 กก./ตั้ง)  ราคา 4.20 บาท/ฟอง(29/5/60)  

เป็ดเนื้อ : ราคาประกาศยืนที่   61  บาท/กก.

(หมายเหตุ แนวโน้มราคาสุกรจะเปลี่ยนแปลงทุกวันพระ)

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่  16 กรกฎาคม 2560

 
ภาพรวม :  ภาพรวมการบริโภคภายในประเทศทรงตัว ปริมาณและน้ำหนักสุกรขุนทรงตัว สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน คาดการณ์พระหน้าทิศทางราคายืนแข็ง
          
        
เหนือ :  ปริมาณสุกรและน้ำหนักทรงตัว การขายเริ่มคล่องตัวขึ้น สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาทรงตัว  แนวโน้มทิศทางสุกรขุนพระหน้าราคายืนแข็งราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป  60-62 บาท  , น้ำหนัก 105-112 กก. แม่คัดทิ้ง 34-35 บาท
 
ตะวันออก:  ปริมาณสุกรและน้ำหนักไม่มาก การบริโภคทรงตัว  สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน แนวโน้มทิศทางสุกรขุนพระหน้าราคายืนแข็งราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป  60-62  บาท , น้ำหนัก 100 -105  แม่คัดทิ้ง  33-36 บาท 
 
ตะวันตก : ปริมาณสุกรและน้ำหนักสะสมเพิ่มขึ้น การบริโภคทรงตัว  สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน แนวโน้มทิศทางสุกรขุนพระหน้าราคายืนแข็งราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป 58-60 บาท , น้ำหนัก 105-110 กก.  แม่คัดทิ้ง 32-33  บาท
 
กลาง : ปริมาณสุกรและน้ำหนักสะสมเพิ่มขึ้น การบริโภคทรงตัว สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน แนวโน้มทิศทางสุกรขุนพระหน้าราคายืนแข็งราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป  58-60 บาท , น้ำหนัก 105 กก. แม่คัดทิ้ง  29-32 บาท
 
ภาคอีสาน:  ปริมาณสุกรและน้ำหนักสะสมเพิ่มมากขึ้น การบริโภคทรงตัว สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน แนวโน้มทิศทางสุกรขุนพระหน้าราคายืนแข็งราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป  60-62 บาท , น้ำหนัก 105-110  กก.แม่คัดทิ้ง 35-39 บาท
 
ภาคใต้ :   ปริมาณสุกรและน้ำหนักเพิ่มขึ้น การบริโภคลดลงจากเศรษฐกิจในพื้นที่ยังไม่ ประกอบกับในพื้นที่มีฝนตกต่อเนื่อง สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนอ่อน  แนวโน้มทิศทางสุกรขุนพระหน้าราคายืนแข็ง
ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป 66-68 บาท , น้ำหนัก 105 -110 กก. แม่คัดทิ้ง 36-38 บาท 
 
 
   
   
   
   
ประมวลภาพเหล่าซีพีอาสาพาคนพิการ ผู้สุงวัยเข้ากราบใ...
>> รายละเอียด      >> ดูทั้งหมด
 
โรงงานผลิตอาหารสัตว์หาดใหญ่ โครงการจิตอาสาบำเพ็ญปร...
>> รายละเอียด      >> ดูทั้งหมด
 
 
 
 
เรื่อง :
 

บริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)


ระบบผลการเลี้ยงไก่เนื้อออนไลน์

ระบบคำนวณอาหารไก่เนื้อ
 
สถิติผู้เข้าชม 3997051