หน้าหลัก | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | ร่วมงานกับเรา 

   
6544 เอส
อาหารสัตว์สำเร็จรูปชนิดเม็ดเป็ดไข่อายุมากกว่า 20 สัป...
>> รายละเอียด
>> ดูทั้งหมด
   
  ประจำวันที่ 18 กันยายน 2017

สถานการณ์ราคา ณ วันที่  18  กันยายน 2560

ไก่เนื้อ : ราคาประกาศลูกไก่เนื้อสัปดาห์นี้ 18.50 บาท/ตัว(24/04/60)  , ราคาไก่เนื้อทั่วไป 38 บาท/กก.(19/9/60)

ภาพรวม : สัปดาห์ที่ผ่านมาปริมาณและน้ำหนักไก่มีชีวิตไม่มาก ไม่มีปัจจัยบวกการบริโภคและราคาขายโดยรวมทรงตัว ยกเว้นภาคใต้อ่อนตัวลงด้านชิ้นส่วนของยังคงมีออกมาอย่างต่อเนื่อง ทิศทางแนวโน้มราคายืนอ่อนจากปัจจัยฝนตกต่อเนื่อง 

กลาง- ตะวันออก-ตะวันตก:  สัปดาห์ที่ผ่านมาการขายไก่มีชีวิตยังคล่องตัว ด้านชิ้นส่วนของยังคงมีออกมาอย่างต่อเนื่องในตลาด ราคาขายทรงตัว  แนวโน้มราคายืน     
ภาคกลาง  :  ราคาทั่วไป ราคา 37-39  บาท       
ภาคตะวันออก :  ชลบุรี ราคา 38-39 บาท , ฉะเชิงเทรา 38-39 บาท , ปราจีนบุรี-สระแก้ว ราคา 38-39 บาท      
ภาคตะวันตก :   ราคา 38-39 บาท  ราคาขายปรับขึ้นจากความต้องการเพิ่มในช่วงสารทจีน  ทิศทางแนวโน้มราคายืน

อีสาน : สัปดาห์ที่ผ่านมาบริโภคชะลอตัว ไก่เล็ก-ไก่กลางเริ่มมีตัว -ไก่ใหญ่พอดี ทำให้ราคาทรงตัว แนวโน้มราคายืนไซส์ปกติ  อีสานบน ราคา 36-37 บาท ไก่เล็ก ราคา 39-40  บาท  , อีสานล่าง ราคา 36-37  บาท , ไก่เล็ก ราคา 39-40  บาท

เหนือ : สัปดาห์ที่ผ่านมาปริมาณไก่มีชีวิตทรงตัว การบริโภคและราคาขายทรงตัว  ทิศทางแนวโน้มราคายืน เหนือบน ราคา 38-40  บาท (ไก่เล็ก ราคา 40-42  บาท) , เหนือล่าง ราคา 38-40  บาท 

ใต้ : สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาอ่อนตัวลง ปริมาณตัวไก่มีชีวิตเพิ่มขึ้น จากในพื้นที่มีฝนตกต่อเนื่อง การบริโภคและกำลังซื้อลดลง แนวโน้มราคายืน ใต้บน ราคา 36-38  บาท , ใต้ล่าง ราคา 35-38 บาท

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่สัปดาห์นี้ 19 บาท/ตัว(21/8/60) ,ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 2.70 บาท/ฟอง(15/09/60) 

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่ภาคตะวันตก (23 กก./ตั้ง)  ราคา 4.30 บาท/ฟอง(15/8/60)       

  
เป็ดเนื้อ : ราคาประกาศยืนที่   61  บาท/กก.

(หมายเหตุ แนวโน้มราคาสุกรจะเปลี่ยนแปลงทุกวันพระ)

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่  13  กันยายน 2560

 
ภาพรวม :  ภาพรวมปริมาณและน้ำหนักทรงตัว แต่กำลังซื้อลดลงจากภาวะฝนตกโดยเฉพาะในภูมิภาค  ทำให้สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืนอ่อนถึงลดลงในบางพื้นที่ สต็อกสุกรขุนทั่วไปมีปริมาณเพิ่มขึ้น เหตุกำลังซื้อที่ยังไม่ดีจากปัจจัยฝน แนวโน้มทิศทางพระนี้(13 ก.ย.)ราคาภาพรวมยืน
 
        
เหนือ :  ปริมาณสุกรและน้ำหนักมากขึ้น  กำลังซื้อลดจากฝนตกมาก ราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาอ่อนตัว แนวโน้มราคาสุกรขุนพระนี้ยืนราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป  60-62 บาท น้ำหนัก 100-110 กก. แม่คัดทิ้ง 33-35 บาท 
 
ตะวันออก: ปริมาณสุกรและน้ำหนักไม่มาก แต่การขายไม่คล่องจากปัจจัยฝน สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน แนวโน้มราคาสุกรขุนพระนี้ยืนราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป  63-66  บาท น้ำหนัก 100 -105  แม่คัดทิ้ง  35-36 บาท 
 
ตะวันตก :  ปริมาณสุกรและน้ำหนักเพิ่มขึ้น การบริโภคทรงตัว แต่ปัจจัยลบจากฝนตก ทำให้สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาอ่อนตัว แนวโน้มราคาสุกรขุนพระนี้ยืนราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป 61-62 บาท , นน. 105-110 กก.  แม่คัดทิ้ง 33-34  บาท
 
กลาง :  ปริมาณสุกรและน้ำหนักเริ่มเพิ่มขึ้น แต่การบริโภคไม่เพิ่มขึ้นจากปัจจัยฝน ทำให้สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน และแนวโน้มราคาสุกรขุนพระนี้ยืนราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป  60-64 บาท  นน. 105 กก. แม่คัดทิ้ง  30-31 บาท 
 
ภาคอีสาน:  ปริมาณสุกรและน้ำหนักทรงตัวแต่กำลังซื้อลดลงจากฝนตกมาก ทำให้ราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาอ่อนตัว แนวโน้มราคาสุกรขุนพระนี้ยืนราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป  60-62 บาท  น้ำหนัก 105-110  กก.แม่คัดทิ้ง 35-37 บาท
 
ภาคใต้ :  ปริมาณสุกรและน้ำหนักเริ่มเพิ่มขึ้น การบริโภคลดจากฝนตกชุกบวกกับนักท่องเทียว(มาเลเซีย)น้อย สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาอ่อนตัว แนวโน้มราคาสุกรขุนพระนี้ยืนราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป 64-68 บาท  น้ำหนัก 95 -110 กก. แม่คัดทิ้ง 36-38 บาท 
 
   
   
   
   
CEO(ร่วม)ซีพีเอฟ ร่วมกับ พนักงาน ปลูกดาวเรืองเพื่อ...
>> รายละเอียด      >> ดูทั้งหมด
 
โรงงานผลิตอาหารสัตว์หาดใหญ่ โครงการจิตอาสาบำเพ็ญปร...
>> รายละเอียด      >> ดูทั้งหมด
 
 
 
 
เรื่อง :
 

บริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)


ระบบผลการเลี้ยงไก่เนื้อออนไลน์

ระบบคำนวณอาหารไก่เนื้อ
 
สถิติผู้เข้าชม 4006220