หน้าหลัก | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | ร่วมงานกับเรา 

   
6544 เอส
อาหารสัตว์สำเร็จรูปชนิดเม็ดเป็ดไข่อายุมากกว่า 20 สัป...
>> รายละเอียด
>> ดูทั้งหมด
   
  ประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2017

สถานการณ์ราคา ณ วันที่  11 ธันวาคม 2560

ไก่เนื้อ : ราคาประกาศลูกไก่เนื้อสัปดาห์นี้ 13.50 บาท/ตัว(3/12/60)  , ราคาไก่เนื้อทั่วไป 32 บาท/กก.(27/11/60)   

ภาพรวม : สัปดาห์ที่ผ่านมาปริมาณและน้ำหนักไก่มีชีวิตเพิ่มขึ้น การขายไม่คล่อง กำลังการบริโภคยังไม่มีปัจจัยบวก ทำให้ไก่เกินไซส์มีเพิ่มขึ้น ราคาขายโดยรวมทรงตัว  ด้านชิ้นส่วนของยังมีมาก  ทิศทางแนวโน้มราคายืน

กลาง- ตะวันออก-ตะวันตก: ในสัปดาห์ที่ผ่านมาภาพรวมการขายไก่มีชีวิตทรงตัว  กำลังการบริโภคไม่เพิ่มขึ้น ราคาทรงตัว  ชิ้นส่วนของยังคงมีมาก  ทิศทางแนวโน้มราคายืน     
  ภาคกลาง  :  ราคาทั่วไป ราคา 29-31  บาท       
  ภาคตะวันออก :  ชลบุรี ราคา 30-32 บาท , ฉะเชิงเทรา 30-32 บาท , ปราจีนบุรี-สระแก้ว ราคา 30-32 บาท      
  ภาคตะวันตก :   ราคา 30-32 บาท  ปริมาณและน้ำหนักสะสมลดลง การบริโภคทรงๆ ไก่เกินไซส์และชิ้นส่วนยังมีของ  ทิศทางแนวโน้มราคายืน 

อีสาน : สัปดาห์ที่ผ่านมาสต็อกไก่ใหญ่เข้าสู่ภาวะปกติ การบริโภคทรงตัว ราคาปรับขึ้นเล็กน้อย ทิศทางแนวโน้มราคายืน ไซส์ปกติ  อีสานบน ราคา 33-34 บาท ไก่เล็ก ราคา 36-37  บาท  , อีสานล่าง ราคา 34-35  บาท , ไก่เล็ก ราคา 35-36  บาท

เหนือ : สัปดาห์ที่ผ่านมาปริมาณตัวและน้ำหนักไก่มีชีวิตเริ่มมีมากในพื้นที่ มีชิ้นส่วนราคาต่ำเข้ามาขาย  ราคาปรับขึ้นเล็กน้อย ทิศทางแนวโน้มราคายืนเหนือบน ราคา 32-33 บาท (ไก่เล็ก ราคา 34-36  บาท) , เหนือล่าง ราคา 32-33  บาท

ใต้ :สัปดาห์นี้ภาพรวมราคาปรับลดลงต่อเนื่อง ในพื้นที่มีฝนตกและน้ำท่วม ผู้เลี้ยงเร่งระบายของออก กำลังซื้อลดลง  ทิศทางแนวโน้มราคายืนใต้บน ราคา 36-38  บาท , ใต้ล่าง ราคา 36-40 บาท    

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่สัปดาห์นี้ 13 บาท/ตัว(20/11/60) ,ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 2.20 บาท/ฟอง(12/12/60) 

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่ภาคตะวันตก (23 กก./ตั้ง)  ราคา 3.80 บาท/ฟอง(5/12/60)       
 

 เป็ดเนื้อ : ราคาประกาศยืนที่   61  บาท/กก. 

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่  11  ธันวาคม 2560

 ภาพรวม :   ภาพรวมปริมาณสุกรขุนยังมีมาก  การบริโภคทรงตัว สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาขายจริงต่ำกว่าประกาศมาก แนวโน้มสุกรขุนพระนี้ราคายืนอ่อน สมาคมฯ จัดกิจกรรมขายหมู 75 บาท/กก. ทั่วไทย 2 วัน/สัปดาห์ จุดละ1-2 พัน กก. เพื่อกระตุ้นการบริโภค 
 
เหนือ : ปริมาณสุกรและน้ำหนักเพิ่มขึ้น บางฟาร์มมีการขายตัดราคาและมีชิ้นส่วนราคาต่ำที่เข้ามาขายในพื้นที่ สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลดลงต่อเนื่อง แนวโน้มสุกรขุนพระนี้ราคายืนอ่อน
   ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป  52-54 บาท  น้ำหนัก 100-110 กก. แม่คัดทิ้ง 26-32 บาท
 
ตะวันออก: ปริมาณสุกรและน้ำหนักเพิ่มขึ้น การขายไม่คล่อง กำลังการบริโภคยังไม่เพิ่มขึ้น ราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาอ่อนตัวลง 2-4 บาท แนวโน้มสุกรขุนพระนี้ราคายืนอ่อน
ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป  48-52  บาท น้ำหนัก 100 -105  แม่คัดทิ้ง  26-27 บาท
 
ตะวันตก : ปริมาณสุกรและน้ำหนักมากขึ้น  ปัจจัยการบริโภคทรงตัว ยังมีหมูจากภาคอื่นเทของเข้ามาทำให้ราคาในพื้นที่ถอยลงอย่างต่อเนื่อง ราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาลดลงต่อเนื่อง 2-4 บาท แนวโน้มสุกรขุนพระนี้ราคายืนอ่อนราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป 44-46 บาท , น้ำหนัก  105-110 กก.  แม่คัดทิ้ง  28  บาท
 
กลาง : ปริมาณสุกรและน้ำหนักทรงตัว การบริโภคทรงตัว สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาอ่อนตัวลง 2-4 บาท แนวโน้มสุกรขุนพระนี้ราคายืนอ่อนราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป  44-46 บาท  น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง  27  บาท
 
ภาคอีสาน:  ปริมาณสุกรและน้ำหนักเพิ่มขึ้น การบริโภคยังไม่ดี สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับลดลงต่อเนื่อง แนวโน้มสุกรขุนพระนี้ราคายืนอ่อนราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป  44-46 บาท  น้ำหนัก 105-110  กก.แม่คัดทิ้ง 25-32 บาท
 
ภาคใต้ : ปริมาณสุกรและน้ำหนักสะสมเพิ่มขึ้น การบริโภคลดลงเนื่องจากในพื้นที่มีฝนต่อเนื่อง ราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาอ่อนตัวลง 1-2 บาท แนวโน้มสุกรขุนพระนี้ราคายืนอ่อนราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป 48-52 บาท  น้ำหนัก 100 -110 กก. แม่คัดทิ้ง 26-28 บาท

 

 
   
   
   
   
ก เอ๋ย ก ไก่ ปลอดภัย ไร้ยา...
>> รายละเอียด      >> ดูทั้งหมด
 
โรงงานผลิตอาหารสัตว์หาดใหญ่ โครงการจิตอาสาบำเพ็ญปร...
>> รายละเอียด      >> ดูทั้งหมด
 
 
 
 
เรื่อง :
 

บริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)


ระบบผลการเลี้ยงไก่เนื้อออนไลน์

ระบบคำนวณอาหารไก่เนื้อ
 
สถิติผู้เข้าชม 4019308