หน้าหลัก | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | ร่วมงานกับเรา 

   
6544 เอส
อาหารสัตว์สำเร็จรูปชนิดเม็ดเป็ดไข่อายุมากกว่า 20 สัป...
>> รายละเอียด
>> ดูทั้งหมด
   
  ประจำวันที่ 15 มกราคม 2018

สถานการณ์ราคา ณ วันที่  15  มกราคม 2561

ไก่เนื้อ : ราคาประกาศลูกไก่เนื้อสัปดาห์นี้ 13.50 บาท/ตัว(15/1/61)  , ราคาไก่เนื้อทั่วไป 32 บาท/กก.(27/11/60)

ภาพรวม : สัปดาห์ที่ผ่านมาการขายไก่มีชีวิตทรงตัว กำลังการบริโภคทรงตัว ราคาโดยรวมทรงตัว ด้านชิ้นส่วนของยังคงมีมาก ทิศทางแนวโน้มราคาทรงตัว

กลาง- ตะวันออก-ตะวันตก: สัปดาห์ที่ผ่านมาภาวะการขายไก่มีชีวิตทรงตัว การบริโภคยังทรงตัว ราคาขายยืนในทุกพื้นที่ ชิ้นส่วนของจากภาคบริษัทยังคงมีมาก แนวโน้มราคาทรงตัว     
  ภาคกลาง  :  ราคาทั่วไป ราคา 29-31  บาท       
  ภาคตะวันออก :  ชลบุรี ราคา 32-33 บาท , ฉะเชิงเทรา 32-33 บาท , ปราจีนบุรี-สระแก้ว ราคา 32-33 บาท      
  ภาคตะวันตก :   ราคา 30-32 บาท  ปริมาณและน้ำหนักสะสมลดลง การบริโภคทรงๆ ไก่เกินไซส์และชิ้นส่วนของดีขึ้น แนวโน้มราคาทรงตัว 

อีสาน :สัปดาห์ที่ผ่านมาสต็อกไก่เล็ก-ไก่กลาง เริ่มมีมากต้องเร่งระบาย ทำให้ราคายืนอ่อน แนวโน้มราคาทรงตัวไซส์ปกติ  อีสานบน ราคา 33-34 บาท ไก่เล็ก ราคา 36-37  บาท  , อีสานล่าง ราคา 33-34  บาท , ไก่เล็ก ราคา 35-36  บาท 

เหนือ : สัปดาห์ที่ผ่านมาปริมาณไก่มีชีวิตในพื้นที่เริ่มมาก มีชิ้นส่วนราคาต่ำเข้ามาขายจำนวนมาก ราคาขายยืน แนวโน้มราคาทรงตัวเหนือบน ราคา 30-32 บาท (ไก่เล็ก ราคา 34-36  บาท) , เหนือล่าง ราคา 32-33  บาท 

ใต้ :   สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาอ่อนตัว จากการเข้าเลี้ยงเพิ่มขึ้น ทำให้มีสต๊อกสะสมเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ปริมาณตัวเพิ่มขึ้น ความต้องการลดลง แนวโน้มราคายืนอ่อน     
  ใต้บน ราคา 34-36  บาท , ใต้ล่าง ราคา 33-35 บาท  

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่สัปดาห์นี้ 10 บาท/ตัว(15/1/61) ,ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 2.20 บาท/ฟอง(12/12/60) 

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่ภาคตะวันตก (23 กก./ตั้ง)  ราคา 3.70 บาท/ฟอง(13/12/60)       
     

 เป็ดเนื้อ : ราคาประกาศยืนที่   61  บาท/กก.

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่  1 มกราคม 2561

 ภาพรวม :    ภาพรวมปริมาณสุกรขุนยังมาก  แต่การบริโภคดีขึ้นจากช่วงเทศกาลปีใหม่และภาครัฐมีสนับสนุนโครงการประชารัฐ จำหน่ายเนื้อสุกรราคาพิเศษ ช่วงส่งท้ายปี 2560  ช่วยกระตุ้นการบริโภค  ทำให้สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาขายจริงยังยืนราคาได้ แนวโน้มสุกรขุนพระนี้ราคาทรงตัว 

เหนือ : ปริมาณสุกรและน้ำหนักเมากขึ้น การบริโภคเพิ่มขึ้นจากช่วงเทศกาลปีใหม่ สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน  แนวโน้มสุกรขุนพระนี้ราคาทรงตัวราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป  50-54 บาท   , น้ำหนัก 100-110 กก. แม่คัดทิ้ง 25-31 บาท
 
ตะวันออก: ปริมาณสุกรและน้ำหนักเพิ่มขึ้น การขายคล่องขึ้น ปัจจัยการบริโภคดีขึ้นจากช่วงเทศกาล สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน แนวโน้มสุกรขุนพระนี้ราคาทรงตัว    ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป  46-48  บาท  , น้ำหนัก 100 -105  แม่คัดทิ้ง  21-23 บาท 
 
ตะวันตก : ปริมาณสุกรและน้ำหนักมากขึ้น  การบริโภคเพิ่มขึ้นจากช่วงเทศกาลปีใหม่ สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน แนวโน้มสุกรขุนพระนี้ราคาทรงตัวราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป 38-40 บาท , น้ำหนัก 105-110 กก.  แม่คัดทิ้ง  22-23  บาท
 
กลาง : ปริมาณสุกรและน้ำหนักมากขึ้น  ปัจจัยการบริโภคทรงตัว สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคายืน แนวโน้มสุกรขุนพระนี้ราคาทรงตัวราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป  42-44 บาท   , น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง  21-23  บาท
 
ภาคอีสาน:  ปริมาณสุกรและน้ำหนักเพิ่มขึ้น การบริโภคเพิ่มขึ้นจากช่วงเทศกาลปีใหม่ สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 1-2 บาท แนวโน้มสุกรขุนพระนี้ราคาทรงตัว
ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป 47-49 บาท   , น้ำหนัก 105-110  กก.แม่คัดทิ้ง 22-29 บาท
 
ภาคใต้ : ปริมาณสุกรและน้ำหนักสะสมเพิ่มขึ้น จากปริมาณการเลี้ยงเพิ่มขึ้น การบริโภคดีขึ้นจากช่วงเทศกาลปีใหม่และภาครัฐมีสนับสนุนโครงการประชารัฐ จำหน่ายเนื้อสุกรราคาพิเศษ ช่วงส่งท้ายปี 2560  ราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมายืน แนวโน้มสุกรขุนพระนี้ราคาทรงตัวราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป 48-50 บาท  , น้ำหนัก. 100 -110 กก. แม่คัดทิ้ง 18-20 บาท
 
 
   
   
   
   
กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์รวมพลังน้ำใจร่วมกับลู...
>> รายละเอียด      >> ดูทั้งหมด
 
โรงงานผลิตอาหารสัตว์หาดใหญ่ โครงการจิตอาสาบำเพ็ญปร...
>> รายละเอียด      >> ดูทั้งหมด
 
 
 
 
เรื่อง :
 

บริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)


ระบบผลการเลี้ยงไก่เนื้อออนไลน์

ระบบคำนวณอาหารไก่เนื้อ
 
สถิติผู้เข้าชม 4024607