หน้าหลัก | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | ร่วมงานกับเรา 

   
6544 เอส
อาหารสัตว์สำเร็จรูปชนิดเม็ดเป็ดไข่อายุมากกว่า 20 สัป...
>> รายละเอียด
>> ดูทั้งหมด
   
  ประจำวันที่ 19 มีนาคม 2018

สถานการณ์ราคา ณ วันที่  19  มกราคม 2561

ไก่เนื้อ : ราคาประกาศลูกไก่เนื้อสัปดาห์นี้ 11.50 บาท/ตัว(19/3/61)  , ราคาไก่เนื้อทั่วไป 32 บาท/กก.(27/11/60)

ภาพรวม : สัปดาห์ที่ผ่านมาปริมาณไก่มีชีวิตทรงตัว การขายไก่เป็นเริ่มดีขึ้น มีความพยามปรับราคาขึ้นบ้างในบางพื้นที่ แต่ยังไม่สามารถปรับราคาขึ้นได้ทั้งหมด ส่วนภาคเหนือบนและภาคใต้ราคาปรับลดลง 1-2 บาท  ชิ้นส่วนจากภาคบริษัทเริ่มมีมากขึ้น  ทิศทางแนวโน้มราคาทรงตัว 

กลาง- ตะวันออก-ตะวันตก:  สัปดาห์ที่ผ่านมาปริมาณไก่มีชีวิตทรงตัว การขายไก่เป็นเริ่มดีขึ้น มีความพยามปรับราคาขึ้นบ้างในบางพื้นที่ แต่ยังไม่สามารถปรับราคาขึ้นได้ทั้งหมด  ชิ้นส่วนจากภาคบริษัทเริ่มมีมากขึ้น ทิศทางแนวโน้มราคาทรงตัว  ต้นทุน 34 บาท       
ภาคกลาง  :  ราคาทั่วไป ราคา 29-31  บาท       
ภาคตะวันออก :  ชลบุรี ราคา 32-33 บาท , ฉะเชิงเทรา 32-33 บาท , ปราจีนบุรี-สระแก้ว ราคา 32-33 บาท      
ภาคตะวันตก :    31-33 บาท  ราคาทรงตัว ปริมาณและน้ำหนักสะสมเริ่มมี การบริโภคทรงตัว ไก่เกินไซส์และชิ้นส่วนมีของ ทิศทางแนวโน้มราคาทรงตัว 

อีสาน : สัปดาห์ที่ผ่านมาปริมาณไก่มีชีวิตทรงตัว ราคาขายทรงตัว  ทิศทางแนวโน้มราคาทรงตัว ไซส์ปกติ  อีสานบน ราคา 33-34 บาท ไก่เล็ก ราคา 35-36  บาท  , อีสานล่าง ราคา 34-35  บาท , ไก่เล็ก ราคา 36-37  บาท 

เหนือ : สัปดาห์ที่ผ่านมาปริมาณไก่และน้ำหนักเริ่มพอดีกับในพื้นที่ ราคาปรับลดลง 1-2 บาท จำนวนตัวเริ่มมีสะสมในพื้นที่ ไม่มีชิ้นส่วนราคาต่ำเข้ามาขายมีการทยอยเข้าลูกไก่ของฟาร์มในพื้นที่ ทิศทางแนวโน้มราคาทรงตัว เหนือบน ราคา 31-32 บาท (ไก่เล็ก ราคา 34-36  บาท) , เหนือล่าง ราคา 32-33  บาท

ใต้ :  สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาอ่อนตัวลง 1-2 บาท  ความต้องการเพิ่มขึ้นจากมีออร์เดอร์เข้ามาเลเซีย อีกทั้งช่วงที่ผ่านมาผู้เลี้ยงลดปริมาณการเข้าเลี้บงลูกไก่  แนวโน้มราคาทรงตัวใต้บน ราคา 39-42  บาท , ใต้ล่าง ราคา 40-42 บาท  

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่สัปดาห์นี้ 10 บาท/ตัว(19/3/61) ,ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่ 2.20 บาท/ฟอง(20/3/61) 

ไข่เป็ด : ราคาไข่เป็ดคละใหญ่ภาคตะวันตก (23 กก./ตั้ง)  ราคา 3.30 บาท/ฟอง(23/2/61)  

เป็ดเนื้อ : ราคาประกาศยืนที่   61  บาท/กก. 

แนวโน้มราคาสุกรประจำวันพระที่  16  มีนาคม 2561

ภาพรวม :  ภาพรวมปริมาณสุกรขุนยังมาก ความต้องการบริโภคทรงๆ ทางสมาคมพยายามในการผลักดันราคาขึ้นเพื่อลดปัญหาการขาดทุน โดยขอความร่วมมือให้ปรับราคาพระนี้ขึ้น 2-3 บาท ทั่วประเทศเริ่มมีสต็อกมากขึ้น น้ำหนักเฉลี่ย 105-110 กก./ตัว ประกอบกับมีการปลดแม่พันธุ์ออกมามาก ทำให้การขายสุกรขุนลดลงในช่วงนี้ แต่จากสภาพอากาศร้อนมากทำให้สุกรขุนโตช้า ทิศทางแนวโน้มพระใหม่นี้(16 มีนาคม)ราคาปรับขึ้นได้ต่ออีก เพื่อบรรเทาความเสียหายจากการขายสุกรขุนต่ำ 

เหนือ : ปริมาณสุกรและน้ำหนักยังมาก สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2 บาท ตามที่ทางสมาคมขอความร่วมมือในการผลักดันราคาขึ้น เพื่อบรรเทาความเสียหายจากการขายสุกรขุนต่ำกว่าต้นทุน ทิศทางแนวโน้มสุกรขุนพระนี้ราคายังปรับขึ้นได้ต่อราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป  46-48 บาท  น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 22-28 บาท

ตะวันออก: ปริมาณสุกรและน้ำหนักยังมาก ภาพรวมยอดขายไม่คล่อง สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2-3 บาท ตามที่ทางสมาคมขอความร่วมมือในการผลักดันราคาขึ้น เพื่อบรรเทาความเสียหายจากการขายสุกรขุนต่ำกว่าต้นทุน ทิศทางแนวโน้มสุกรขุนพระนี้ราคายังปรับขึ้นได้ต่อราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป  44-46  บาท น้ำหนัก 100 -105  แม่คัดทิ้ง  18-20 บาท

ตะวันตก : ปริมาณสุกรและน้ำหนักยังมาก การบริโภคทรงตัว สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2-3 บาท ตามที่ทางสมาคมขอความร่วมมือในการผลักดันราคาขึ้น เพื่อบรรเทาความเสียหายจากการขายสุกรขุนต่ำกว่าต้นทุน ทิศทางแนวโน้มสุกรขุนพระนี้ราคายังปรับขึ้นได้ต่อราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป 43-46 บาท  , น้ำหนัก 105-110 กก.  แม่คัดทิ้ง  15-16  บาท

กลาง : ปริมาณสุกรและน้ำหนักยังมาก ความต้องการบริโภคลดลง สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2-3 บาท ตามที่ทางสมาคมขอความร่วมมือในการผลักดันราคาขึ้น เพื่อบรรเทาความเสียหายจากการขายสุกรขุนต่ำกว่าต้นทุน ทิศทางแนวโน้มสุกรขุนพระนี้ราคายังปรับขึ้นได้ต่อราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป  43-46 บาท  ,  น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง  18-19  บาท

 
ภาคอีสาน: ปริมาณสุกรและน้ำหนักยังมาก การบริโภคทรงตัว สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2 บาท ตามที่ทางสมาคมขอความร่วมมือในการผลักดันราคาขึ้นเพื่อลดปัญหาการขาดทุน ทิศทางแนวโน้มสุกรขุนพระนี้ราคาปรับขึ้นได้ต่อราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป  44-46 บาท , น้ำหนัก 105-110  กก.แม่คัดทิ้ง 18-20 บาท
 
 
ภาคใต้ :ปริมาณสุกรและน้ำหนักไม่มาก ขนาดไซส์ปกติคล่องตัวมากขึ้น ความต้องการเพิ่มขึ้น สุกรขุนพระที่ผ่านมาราคาปรับขึ้น 2 บาท ตามที่ทางสมาคมขอความร่วมมือในการผลักดันราคาขึ้น เพื่อบรรเทาความเสียหายจากการขายสุกรขุนต่ำกว่าต้นทุน ทิศทางแนวโน้มสุกรขุนพระนี้ราคายังปรับขึ้นได้ต่อ
ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป 48-50 บาท , น้ำหนัก 100 -110 กก. แม่คัดทิ้ง 15-16 บาท

 

 
 
   
   
   
   
CPF วางแผนสร้างโรงชำแหละเนื้อสุกร3แห่งสู่ธุรกิจสุก...
>> รายละเอียด      >> ดูทั้งหมด
 
โรงงานผลิตอาหารสัตว์หาดใหญ่ โครงการจิตอาสาบำเพ็ญปร...
>> รายละเอียด      >> ดูทั้งหมด
 
 
 
 
เรื่อง :
 

บริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)


ระบบผลการเลี้ยงไก่เนื้อออนไลน์

ระบบคำนวณอาหารไก่เนื้อ
 
สถิติผู้เข้าชม 4034196