หน้าหลัก | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์ | ร่วมงานกับเรา

 


หน้าหลัก > เกี่ยวกับเรา
จากเริ่มแรกการก่อตั้งธุรกิจเมล็ดพันธุ์ผักในนาม เจียไต๋ เมื่อปี พ.ศ.2464 เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้สั่งสมประสบการณ์ และ พัฒนาความรู้จนเป็นธุรกิจเกษตรครบวงจรในปัจจุบัน นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2496 เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้เริ่มเข้าสู่ธุรกิจอาหาร
สัตว์ ซึ่งถือว่าเป็นธุรกิจต้นน้ำ ถ้าเริ่มจากวัตถุดิบที่ดี ก็จะได้อาหารสัตว์ที่ดี สุดท้ายส่งผลให้ได้เนื้อสัตว์ที่ ดีนั่นคือต้นน้ำดี ดังนั้นจึงส่งผลถึงปลายน้ำ คือ อาหาร สำเร็จรูปที่จะถึงผู้บริโภคดีด้วยเช่นกัน นับจากปี พ.ศ.2496 ธุรกิจอาหารสัตว์ได้พัฒนาโรงงานอาหาร สัตว์ทุกโรงงานอย่างต่อเนื่อง จนทำให้ทุกโรงงานได้รับ มาตรฐานสากลต่าง ๆ คือ
มาตรฐาน ISO 9001 Vesion 2008
มาตรฐาน ISO 14000
มาตรฐาน HACCP & GMP
โรงงานอาหารสัตว์ได้ก่อตั้งตามลำดับดังนี้
1. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด (ก่อตั้ง ปี พ.ศ.2496)
โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 36 ซอยเย็นจิต ถ.จันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม. (ปัจจุบันย้ายไปตั้งที่ จ.พิษณุโลก)
2. บริษัท กรุงเทพผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (ก่อตั้ง ปี พ.ศ.2517)
โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 57 หมู่ที่ 1 ถ.บางนา-ตราด ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
3. บริษัท กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร จำกัด (มหาชน) (ก่อตั้ง ปี พ.ศ.2521)
โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 89 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ลำปางเชียงใหม่ ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน
4. บริษัท กรุงเทพโภคภัณฑ์ จำกัด (ก่อตั้ง ปี พ.ศ.2522)
โรงงานตั้งอยู่ที่เขตหนองแขม กทม. (เนื่องจากตั้งอยู่ในเขตชุมชน ปัจจุบันย้ายไปผลิตรวมกับโรงงานต่าง ๆ ในเครือ)
5. บริษัท ซีพีเอฟผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (ก่อตั้ง ปี พ.ศ.2523)
โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 242/4 ถ.สุขุมวิท ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
6. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (ก่อตั้ง ปี พ.ศ.2524)
โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 73 หมู่ 8 ถ.กาญจนวานิช ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
7. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อีสาน จำกัด (มหาชน) (ก่อตั้ง ปี พ.ศ.2528)
โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 86 หมู่ที่ 6 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา
8. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด (ก่อตั้ง ปี พ.ศ.2530)
โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 178 หมู่ที่ 4 ถ.พิษณุโลก-หล่มสัก กม.9 ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก
9. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (ก่อตั้ง ปี พ.ศ.2532)
โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 61/2 ถ.สายตรี หมู่ที่ 2 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
10. บริษัท ราชบุรีอาหาร จำกัด (ก่อตั้ง ปี พ.ศ.2533)
โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 80/3 หมู่ที่ 8 ถ.เพชรเกษม ต.ดอนกระเบื้อง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
11. บริษัท บี.พี.ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (ก่อตั้ง ปี พ.ศ.2534)
โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 57 หมู่ที่ 5 ถ.พหลโยธิน ต.หนองไข่น้ำ อ.หนองแค จ.สระบุรี
12. บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) (ก่อตั้ง ปี พ.ศ.2544)
โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 63 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน หมู่ที่ 7 ต.จำปา อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
13. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (ก่อตั้ง ปี พ.ศ.2547)
โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 250 หมู่ที่ 6 ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
ปัจจุบันโรงงานอาหารสัตว์ ทั้ง 11 โรงงาน ได้ทำการผลิตอาหารสัตว์อย่างต่อเนื่องโดยยึดหลักตามมาตรฐานสากล

 

 

สถิติผู้เข้าชม 4055731