Home | Contact us | Sitemap | Join with us

 


Home > Product > Swine
Swine

            

 

 - ลูกสุกรขุน CP ขุนเล็ก : น้ำหนักประมาณ 25 กก. สุขภาพแข็งแรง โตเร็ว ซากสวย สะโพกใหญ่ เนื้อสันมาก
 - ลูกสุกรหย่านม CP ขุนเล็ก W (Wean) : น้ำหนักประมาณ 6 กก. อายุราว 3 สัปดาห์ สุขภาพแข็งแรง โตเร็ว ซากสวย สะโพกใหญ่ เนื้อสันมาก

 

           

- พ่อพันธุ์สุกร : พันธุ์ CP31 และ CP73 ทั้ง 2 พันธุ์นี้เป็นพ่อพันธุ์ลูกผสม อายุประมาณ 26 สัปดาห์ น้ำหนักราว 100 กก. รูปร่างดี ไหล่และสะโพกใหญ่ สามารถถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมได้ดี มี Libido (ความคึก) สูง นอกจากนี้พ่อพันธุ์ CP73 ยังมีจุดเด่นในด้านการให้ปริมาณน้ำเชื้อมากอีกด้วย
- แม่พันธุ์สุกร : พันธุ์ CP21 และ CP23 เป็นแม่พันธ์ลูกผสม 2 สายพันธุ์ อายุประมาณ 24 สัปดาห์ น้ำหนักราว 90 กก. ได้รับการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์มาอย่างดี มีรูปร่างสมส่วน ขาแข็งแรง ลำตัวยาว ให้ลูกดก นอกจากนี้ พันธุ์ CP23 ยังมีจุดเด่นในด้านที่เป็นพันธุ์ Free PRRS หรือเป็นพันธุ์ที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ให้ปลอดจากเชื้อ PRRS ด้วย

 

Counter 4055733