Home | Contact us | Sitemap | Join with us

 


Home > Product > Duckling
Duckling

      

 

- ลูกเป็ดไข่ : ซีพีเอฟจำหน่ายลูกเป็ดไข่ ซี.พี.ซุปเปอร์ อายุ 1 วัน น้ำหนักประมาณ 40 กรัม เป็นสายพันธุ์ปรับปรุงใหม่ที่ให้ไข่ดก กินอาหารน้อย น้ำหนักไข่เฉลี่ย 72 กรัม เปลือกไข่สีขาวและสีเขียว

 

Counter 4055732