เข้าสู่เว็บไซต์
25 มิถุนายน 2018 - 01 กรกฎาคม 2018 วัตถุดิบ : ปลายข้าวเจ้า 10.70 บาท/กก. รำสกัด 7.80 บาท/กก. รำขาว 9.50 บาท/กก. ข้าวโพดเม็ด 10.45 บาท/กก. ปลาป่น 37.70 บาท/กก. กากถั่วเหลือง 17.10 บาท/กก. มัน 7.80 บาท/กก. พันธุ์สัตว์ : เป็ดรุ่น ซี.พี. ซุปเปอร์ 125.00 บาท/ตัว ลูกเป็ดไข่ ซี.พี. ซุปเปอร์ 19.00 บาท/ตัว ลูกไก่เนื้อ 8.50 บาท/ตัว ลูกไก่ไข่ ซี.พี. บราวน์ 18.00 บาท/ตัว ไก่รุ่นไข่ ซี.พี.บราวน์ 140.00 บาท/ตัว ลูกสุกร ซี.พี. ขุนเล็ก 1600.00(+/-)58 บาท/ตัว ลูกสุกร ซี.พี.ขุนเล็ก (Free PRRS.) 1700.00(+/-)58 บาท/ตัว ลูกสุกร ซี.พี. ขุนเล็ก W(Free PRRS.) หย่านม 1300.00 บาท/ตัว สุกร ซี.พี.ขุนเล็ก W (หย่านม) 1200.00 บาท/ตัว สุกรพ่อพันธุ์เช็คสัด V-Boar 10000.00 บาท/ตัว สุกรพ่อพันธุ์ ซี.พี. 31 25000.00 บาท/ตัว สุกรพ่อพันธุ์ ซี.พี. 73 27000.00 บาท/ตัว ไก่รุ่นไข่(อายุ 5 สัปดาห์) 47.00 บาท/ตัว สุกรพันธุ์ PS เพศเมีย 6000.00(+/-)58 บาท/ตัว ลูกไก่ไทย ซี.พี. 9.00 บาท/ตัว
สถิติผู้เข้าชม 4055734