เข้าสู่เว็บไซต์
26 กันยายน 2016 - 02 ตุลาคม 2016 วัตถุดิบ : ปลายข้าวเจ้า 11.00 บาท/ตัว รำสกัด 7.20 บาท/กก. รำขาว 8.20 บาท/กก. ข้าวโพดเม็ด 8.00 บาท/กก. ปลาป่น 27.20 บาท/กก. กากถั่วเหลือง 16.95 บาท/กก. มัน 6.10 บาท/กก. พันธุ์สัตว์ : เป็ดรุ่น ซี.พี. ซุปเปอร์ 135.00 บาท/ตัว ลูกเป็ดไข่ ซี.พี. ซุปเปอร์ 26.00 บาท/ตัว ลูกไก่เนื้อ 15.50 บาท/ตัว ลูกไก่ไข่ ซี.พี. บราวน์ 29.00 บาท/ตัว ไก่รุ่นไข่ ซี.พี.บราวน์ 165.00 บาท/ตัว ลูกสุกร ซี.พี. ขุนเล็ก 2200.00(+/-)66 บาท/ตัว ลูกสุกร ซี.พี.ขุนเล็ก (Free PRRS.) 2300.00(+/-)66 บาท/ตัว ลูกสุกร ซี.พี. ขุนเล็ก W(Free PRRS.) หย่านม 1900.00 บาท/ตัว สุกร ซี.พี.ขุนเล็ก W (หย่านม) 1800.00 บาท/ตัว สุกรพ่อพันธุ์เช็คสัด V-Boar 10000.00 บาท/ตัว สุกรพ่อพันธุ์ ซี.พี. 31 25000.00 บาท/ตัว สุกรพ่อพันธุ์ ซี.พี. 73 27000.00 บาท/ตัว ไก่รุ่นไข่(อายุ 5 สัปดาห์) 66.00 บาท/ตัว สุกรพันธุ์ PS เพศเมีย 6000.00(+/-)66 บาท/ตัว
สถิติผู้เข้าชม 3720763