เข้าสู่เว็บไซต์
18 กันยายน 2017 - 24 กันยายน 2017 พันธุ์สัตว์ : เป็ดรุ่น ซี.พี. ซุปเปอร์ 145.00 บาท/ตัว ลูกเป็ดไข่ ซี.พี. ซุปเปอร์ 26.00 บาท/ตัว ลูกไก่เนื้อ 18.50 บาท/ตัว ลูกไก่ไข่ ซี.พี. บราวน์ 19.00 บาท/ตัว ไก่รุ่นไข่ ซี.พี.บราวน์ 140.00 บาท/ตัว ลูกสุกร ซี.พี. ขุนเล็ก 1700.00(+/-)60 บาท/ตัว ลูกสุกร ซี.พี.ขุนเล็ก (Free PRRS.) 1800.00(+/-)60 บาท/ตัว ลูกสุกร ซี.พี. ขุนเล็ก W(Free PRRS.) หย่านม 1400.00 บาท/ตัว สุกร ซี.พี.ขุนเล็ก W (หย่านม) 1300.00 บาท/ตัว สุกรพ่อพันธุ์เช็คสัด V-Boar 10000.00 บาท/ตัว สุกรพ่อพันธุ์ ซี.พี. 31 25000.00 บาท/ตัว สุกรพ่อพันธุ์ ซี.พี. 73 27000.00 บาท/ตัว ไก่รุ่นไข่(อายุ 5 สัปดาห์) 54.00 บาท/ตัว สุกรพันธุ์ PS เพศเมีย 6000.00(+/-)60 บาท/ตัว ลูกไก่ไทย ซี.พี. 19.00 บาท/ตัว
สถิติผู้เข้าชม 4006220