เข้าสู่เว็บไซต์
20 กุมภาพันธ์ 2017 - 26 กุมภาพันธ์ 2017 วัตถุดิบ : ปลายข้าวเจ้า 10.40 บาท/กก. รำสกัด 7.50 บาท/กก. รำขาว 8.10 บาท/กก. ข้าวโพดเม็ด 8.00 บาท/กก. ปลาป่น 29.20 บาท/กก. กากถั่วเหลือง 16.75 บาท/กก. มัน 5.30 บาท/กก. พันธุ์สัตว์ : เป็ดรุ่น ซี.พี. ซุปเปอร์ 140.00 บาท/ตัว ลูกเป็ดไข่ ซี.พี. ซุปเปอร์ 26.00 บาท/ตัว ลูกไก่เนื้อ 17.50 บาท/ตัว ลูกไก่ไข่ ซี.พี. บราวน์ 17.00 บาท/ตัว ไก่รุ่นไข่ ซี.พี.บราวน์ 135.00 บาท/ตัว ลูกสุกร ซี.พี. ขุนเล็ก 1700.00(+/-)57 บาท/ตัว ลูกสุกร ซี.พี.ขุนเล็ก (Free PRRS.) 1800.00(+/-)57 บาท/ตัว ลูกสุกร ซี.พี. ขุนเล็ก W(Free PRRS.) หย่านม 1400.00 บาท/ตัว สุกร ซี.พี.ขุนเล็ก W (หย่านม) 1300.00 บาท/ตัว สุกรพ่อพันธุ์เช็คสัด V-Boar 10000.00 บาท/ตัว สุกรพ่อพันธุ์ ซี.พี. 31 25000.00 บาท/ตัว สุกรพ่อพันธุ์ ซี.พี. 73 27000.00 บาท/ตัว ไก่รุ่นไข่(อายุ 5 สัปดาห์) 56.00 บาท/ตัว สุกรพันธุ์ PS เพศเมีย 6000.00(+/-)57 บาท/ตัว ลูกไก่ไทย ซี.พี. 19.00 บาท/ตัว
สถิติผู้เข้าชม 3945008